אל-עד סוכנות לבטוח בע”מ הינה סוכנות הפועלת בתחום האלמנטר והפנסיוני ואינה יועצת פנסיונית, ופועלת על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

בעלת זיקות לחברות הבאות:

בביטוח החיים הבריאות והפנסיוני לחברות הביטוח: הראל, מגדל, מנורה, כלל, הפניקס, אלטשולר שחם.
לקופות הגמל והשתלמות: הראל, מגדל, אלטשולר שחם, מנורה, כלל, הפניקס, ילין לפידות, הלמן אלדובי, מור, אנליסט.
בביטוח האלמנטרי: הראל, מנורה, הפניקס, מגדל, איילון, כלל, שלמה.

דיווח לחברות שסך דמי העמילות המתקבלים ממנה עולה על 40% מסך דמי העמילות באותו ענף (על פי חוזר צירוף לביטוח)

 

ענף חברה שפעילותה היא מעל 40% סך החברות שאל-עד משווקת בעיקר סך החברות הפועלות בתחום
רכב הראל* 6 15
דירה מנורה 6 13
דירה הפניקס 6 12
חיים אין 4 9
בריאות אין 3 8
פנסיוני אין 4 10
פיננסי אין 5

14

* כולל קולקטיבי רכב על פי מכרז  (לולא הקולקטיבים אין חברה העולה על 40%)

למדד השירות של הממונה על שוק ההון - לכל חברה בענפים השונים לחץ כאן

צור קשר