אל-עד - סוכנות פנסיונית ולא יועץ פנסיוני.

אל-עד פועלת על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  (עיסוק ביעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התס”ה 2005.

אל-עד סוכנות לבטוח בע”מ הינה סוכנוות הפועלת בתחום האלמנטר והפנסיוני ואינה יועצת פנסיונית.
בעלת זיקות הבאות:

בביטוח הפנסיוני לחברות הביטוח: הראל, מגדל, מנורה, פסגות, איילון, כלל, הפניקס, אלטשולר שחם.
לקרנות הפנסיה: מגדל, הראל, מנורה, פסגות, כלל, הפניקס.
לקופות הגמל: הראל, פסגות, מגדל, מיטב דש, אלטשולר שחם, כלל, ילין לפידות, מנורה, הפניקס, הלמן אלדובי.
לקרנות ההשתלמות: הראל, פסגות, אלטשולר שחם, מיטב דש, ילין לפידות, מגדל, מנורה, הפניקס, אקסלנס, כלל, איילון, אנליסט.
ובביטוח האלמנטרי: הראל, מנורה, מגדל, הפניקס, כלל, איילון, הכשרה, AIG.

 

 

צור קשר