גילוי נאות

אל-עד הינה סוכנות פנסיונית ולא יועץ פנסיוני.

אל-עד סוכנות לבטוח בע”מ הינה סוכנות הפועלת בתחום האלמנטר והפנסיוני ואינה יועצת פנסיונית, ופועלת על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

בעלת זיקות לחברות הבאות:

בביטוח החיים הבריאות והפנסיוני לחברות הביטוח: הראל, מגדל, מנורה, כלל, הפניקס, אלטשולר שחם.
לקופות הגמל והשתלמות: הראל, מגדל, אלטשולר שחם, מנורה, כלל, הפניקס, ילין לפידות, הלמן אלדובי, מור, אנליסט.
בביטוח האלמנטרי: הראל, מנורה, הפניקס, מגדל, איילון, כלל, שלמה.

דיווח לחברות שסך דמי העמילות המתקבלים ממנה עולה על 40% מסך דמי העמילות באותו ענף (על פי חוזר צירוף לביטוח)

ענףחברה שפעילותה היא מעל 40%סך החברות שאל-עד משווקת בעיקרסך החברות הפועלות בתחום
רכבהראל*615
דירהמנורה613
דירההפניקס612
חייםאין49
בריאותאין38
פנסיוניאין410
פיננסיאין514

* כולל קולקטיבי רכב על פי מכרז  (לולא הקולקטיבים אין חברה העולה על 40%)

למדד השירות של הממונה על שוק ההון – לכל חברה בענפים השונים לחץ כאן