מאמרים

מגוון מאמרים בנושאי ביטוח שונים – פרי נסיון מקצועי רב שנים

מאמרים נוספים

מאמר

תיקון 190

תיקון 190 מאפשר, בין היתר, מסגרת לניהול נכסי משפחה בראייה ארוכת טווח, הסדרי העברה בין-דורית, הגנה משפטית חזקה בפני איומים חיצוניים ומשטר מס ייחודי.

אפשרות א – קצבה מוכרת על פי תיקון 190:

זוהי למעשה קצבה שמקורה בהפקדות לקופת גמל לקצבה שעברו תהליך מיסוי בהפקדה או בהפקדות שהגיעו מחסכון. הדבר נכון בין אם לפוליסה שמאושרת כקופת גמל או קופת גמל רגילה. הקצבה תהיה פטורה ממס, כולל הקצבה הנובעת מהרווחים שנצברו בקופת הגמל לאורך השנים ולא יחול עליהם מס רווח הון.

אפשרות ב – משיכת כספים החל מגיל 60: 

אפשרות למשיכה חד פעמית ובלבד שעומד בקריטריונים הבאים:

1. העמית הינו מעל גיל 60.

2. העמית מקבל קצבה המובטחת לתוחלת חייו העולה על סכום הקצבה המזערי.

3. הצהרה, כי אין ברשות העמית קופות גמל נוספות לפי תיקון 190, שבהם תשלומים פטורים שעולה על תקרה הקבועה בטבלה.

על המשיכה החד פעמית יהיה מס 15% נומינלי על מרכיב הרווח במשיכה (וזאת רק על הסכום שמעל תקרה מוטבת שנתית)

יתרונות ניהול השקעות באמצעות קופות גמל:

  • דחיית תשלומי מס עד ליום משיכת הכספים.
  • חסכון בעלויות נלוות להשקעה, ניהול ההשקעות נעשה ע"י החברה המפקחת.
  • פיזור השקעה רחב ויתרונות השקעה של קופת הגמל כמשקיע מוסדי
  • העברה בין דורית של הכספים למוטבים תוך הקלה בבירוקרטיה.