הכל על כספי פיצויים

07/10/2012

לאחרונה פורסמה בעיתונות ידיעה על סגירת עיתון מעריב הצפויה להותיר ללא עבודה אלפי עיתונאים ועובדי מערכת.

נושא הפיטורין, מלבד היותו גורם לחץ פסיכולוגי הזורק את המפוטר אל חיי האי ודאות, מצריך מחשבה כלכלית הן בטווח הקצר והן בטוח הארוך. בפן הביטוחי על העובד לקחת לא מעט החלטות לגבי הפוליסה המיועדת לפנסיה ולכיסוי הביטוחי. אנסה להאיר את הדברים החשובים במאמר זה.

בעת סיום יחסי עובד מעביד, ניתנים למשיכה כספי הפיצויים שנצברו בתוכניות ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וקופת גמל. את כספי הפיצויים ניתן למשוך על ידי קבלת סכום הוני – חד פעמי או על ידי קבלת קצבה מגיל הפרישה. עובד שמסיים את עבודתו לפני גיל פרישה ומעוניין למשוך את כספי הפיצויים שנצברו לזכותו, יוכל לעשות זאת בכפוף למספר תנאים:

  • המעסיק מאשר בכתב את סיום יחסי עובד מעביד.
  • המעסיק מוכן להעביר לזכות העובד את הזכויות שנצברו בתוכניות.
  • כספי הפיצויים עמדו בבדיקת חבות מס ונמשכים בהתאם לכללים ולתקנות.

במקרה של פשיטת רגל או פירוק כמו במקרה של עיתון מעריב, אמון המוסד לביטוח לאומי להגן על עובדים שזכויותיהם נפגעו כתוצאה מקשיים אליהם נקלע מקום עבודתם. עובד שכיר שמעסיקו פשט את הרגל או שהחברה שעבד בה התפרקה, ומעסיקו נשאר חייב לו, זכאי לתשלום גמלה מהביטוח הלאומי הכוללת בין היתר: תשלום לקופת העובד, פיצויי פיטורין ושכר עבודה.

למרות שקיימת אפשרות לכל עובד בעת פיטוריו למשוך את כספי הפיצויים, המלצתנו היא שלא לעשות זאת!

כספי הפיצויים מהווים מרכיב משמעותי מאוד בחסכון המיועד לעת פרישה. השארת מרכיב הפיצויים בקופה, תגדיל את סך הפנסיה בגיל פרישה בממוצע בכ-45%. כמו כן, במקרים מסוימים, משיכת כספי פיצויים לפני גיל הפרישה פוגעת באפשרות לקבל בעתיד פטור ממס על הקצבה, וגם כאן מדובר בהפסד של כספים רבים.

יש לזכור שבעת עזיבת עבודה, הפוליסה כבר לא משולמת ועל כן הכיסוי הביטוחי (גובה הריסק למקרה מוות) עלול להתבטל. במקרה כזה המשפחה תישאר ללא כיסוי הנחוץ אם חלילה יקרה אסון.

אנו ממליצים לשלם באופן פרטי סכומי כסף קטנים יחסית על מנת להבטיח את המשכיות הפוליסה והמשכיות הכיסוי הביטוחי.

לסיכום: פיטורים ממקום העבודה סוגרים דלת, אך צריך להתכונן לקראת שינוי ומציאת מקום עבודה אחר. אסור לתהליך זה לפגוע בכיסוי הביטוחי של המשפחה, ובכספי הפנסיה בעתיד, ובשל כך על כל עובד לקבל את המידע וההנחיות מסוכן הביטוח שלו, הבקיא בתחום ולקבוע את המהלך הנכון עבורו תוך התחשבות בצרכים ובמאפיינים האישיים.

 

הכותב הינו אחראי חיסכון ארוך טווח, אל-עד סוכנות לבטוח

 

צור קשר