מאמרים

מגוון מאמרים בנושאי ביטוח שונים – פרי נסיון מקצועי רב שנים

מאמרים נוספים

מאמר

חוק פנסיה חובה, שכיר עצמאי ומה שביניהם

הפנסיה היא אחד הנכסים המרכזיים שיש לנו. אנחנו עובדים מרבית חיינו ומצפים כי בעת הפנסיה נמשיך את חיינו ללא דאגות. אך כיום, כשתוחלת החיים עולה, אנו צפויים לחיות כפנסיונרים שנים רבות מאשר חיינו בעבר, וצבירת נכסי הפנסיה תבטיח לנו שנוכל לשמור על רמת החיים הכלכלית גם בתקופה שלאחר העבודה.

חוק פנסיה חובה

החוק חל על שכירים ועל עצמאים וחובה על כולם לבצע הפרשות. כאשר מתחילים לעבוד כשכירים, במקום עבודה מסודר, נושא הפרשות פנסיוניות הוא חלק בלתי נפרד מהסכם העבודה שלנו. לשכיר שישכיל לנהל נכון את הפנסיה שלו תהיה הכנסה גם בעת פרישה. אולם הבעיה מתחילה כאשר אנחנו עצמאיים.

מהי הבעיה?

עצמאי הוא הבוס של עצמו, הוא גם העובד וגם המעביד, וכאשר הוא צריך להפריש לעצמו כספים לפנסיה, תזרים העסק לא תמיד מאפשר לו, כי יש משהו דחוף יותר להוציא עליו את הכסף. וכשאתה הבוס של עצמך אתה מקבל את ההחלטה האם להפריש כספים רק כשנח, מתי שנח, ואם בכלל נח. כאן עלול להיפגע אותו עצמאי אשר אינו מבצע הפרשות מלאות, כי בעת פרישה לא יהיה לו מספיק כסף להתקיים בצורה סבירה וזה יהווה בעיה.

אבל העצמאי יוכל בפנסיה למכור העסק ולעשות אקזיט?

לא כל עצמאי עובד במקצוע שיאפשר לו למכור את העסק בעת פרישה. יש מקצועות שכאשר העצמאי יפסיק לעבוד בהם, לא יישאר מהעסק דבר, ולא ניתן לממש הנכס. כמו כן הזמנים משתנים ועסקים שניתן לממש היום ולמכור, לא בהכרח יהיו שווים בעתיד. לכן לא יהיה נכון לעצמאי להתבסס על האקזיט שיעשה לקראת הפרישה ואם לא בוצעו הפרשות פנסיוניות, העצמאי יישאר בלא כלום.

לסיכום

החובה במדינה היא לבצע הפרשה – כל עובד ועצמאי מחויב להפריש לפחות בגובה שכר מינימלי. (גם את זה לא כולם עושים והמדינה מטילה קנסות על אי ביצוע). אם אנחנו שכירים ובוודאי כשאנחנו עצמאים, יש לקחת ברצינות את ההפרשות הפנסיוניות, להקפיד להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הפנסיוני ולנהל נכון את צבירות הפנסיה, על מנת שבעתיד הרחוק נוכל כולנו ליהנות מפירות של אחד מהנכסים החשובים לנו, קופת הפנסיה שלנו.

נכתב ע"י אריאל מונין. פורסם בעיתון חדשות ירושלים