מאמרים

מגוון מאמרים בנושאי ביטוח שונים – פרי נסיון מקצועי רב שנים

מאמרים נוספים

מאמר

מתנדבים בבחירות

הנה חלפו להן השנים ושוב ישראל עומדת בפי מערכת בחירות לכנסת ה-19. מעיון בכותרות העיתונים, מהפרחת בלוני הניסוי, וריבוי הספינים נראה שלא משעמם. מערכת הבחירות הזו מסתמנת כמערכת של ריבוי מפלגות וזרמים חדשים הבאים להציג את סדר היום שלהם בישראל.

עשרות המפלגות מגייסות כבר בימים אלה אלפי מתנדבים, אשר יהיו עסוקים במוקדי הטלפונים, בחלוקת פליירים בצמתים וברחובות, וביום הבחירות אף יגוסו מתנדבים להבאה פיזית של הבוחרים אל הקלפיות.

האם המתנדבים מבוטחים? מי יפצה אותם אם תקרה להם חלילה תאונה בזמן ההתנדבות?

כל גוף המעסיק עובדים מחויב בחוקי המדינה לבטח אותם בכמה וכמה ביטוחים אשר באים להגן על העובד בזמן עבודתו, זאת בנוסף לתשלומי ביטוח הלאומי המשולמים על ידי המעסיק. אך מה לגבי המתנדבים? המתנדבים אינם מקבלים שכר עבור עבודתם ומקדישים מזמנם לטובת מפלגה זו או אחרת – האם הם מבוטחים?

אנו זוכרים לצערנו ממערכות בחירות קודמות סיפורים על מתנדבים שנפגעו כאשר תלו שלטים על עמודי חשמל, עובדים שנפגעו מסחיבת חומר תעמולה או חלילה גם מפגיעה פיזית על ידי ריבים עם אנשי המפלגה היריבה. יש ארגונים שמודעים לנושא ומוציאים כיסוי ביטוחי לאותם מתנדבים במסגרת פוליסה צד ג' (אחריות כלפי צד שלישי) הכוללת גם את המתנדב עצמו.

התנדבות היא דבר חשוב, זהו ערך חיוני בחברה תקינה, אך על כל מתנדב חלה החובה לוודא שאם יקרה לו חלילה אירוע תאונתי במהלך ההתנדבות, יהיה שם מישהו שגם יוכל לעזור לו ולפצות אותו, וזאת לא בהתנדבות אלא בפוליסת ביטוח מסודרת.

לכו להתנדב, אך בדקו שאתם מבוטחים!