כך תרכשו ביטוח משכנתא לדירה

05/08/2015

ביטוח משכנתא אומנם אינו מחוייב לרכישה על פי החוק, אך הבנקים אשר מעניקים את המשכנתא מחייבים את ציבור הלווים לרכוש אותו. הבנקים דורשים מלוויהם בטח את עצמם כנגד נזקי מוות ונזקי המבנה המבוטח. אף מוסד בנקאי לא ירצה להגיע למצב בו חלילה נפטר אחד הלווים וכעת יהיה עליהם לדרוש מהאלמן או האלמנה לפנות את הדירה, מאחר ועקב מות בן המשפחה מצבם הכלכלי השתנה והם אינם עומדים במסגרת החזר תשלומים. כמו כן, לא היה רוצה הבנק להימצא במצב בו עקב שרפה או נזקי טבע אחרים, ייגרם נזק גדול למבנה המבוטח. במקרה כזה, הלווים שעליהם לעמוד ראשית בתשלומים לתיקון הנזק, לא יוכלו לעמוד בנוסף בתשלומי המשכנתא.

ביטוח המשכנתא מורכב מפוליסה ייחודית ומתומחר בשונה מפוליסות חיים ומבנה רגילות. חברות הביטוח מבטחות את סכום ההלוואה שנלקחה כמשכנתא כסכום הולך יורד עם השנים, כלומר, במקרה של מוות חברות הביטוח ישלמו לבנק את יתרת המשכנתא שטרם שולמה. בכך, ביטוח המשכנתא הוא פרמייה קבועה המשולמת בכל חודש, אך סכום הביטוח המבוטח )כלומר התשלום לבנק במקרה של מוות( הולך ופוחת עד לתום תקופת החזר ההלוואה. בצד זאת, ביטוח מבנה הדירה עצמו מבטח את עלות הבנייה של הדירה עצמה, בסכום קבוע הנגזר מעלות הבנייה ואינו משתנה עם השנים.

מה חשוב לדעת בעת עריכת הביטוח

מבחינת ביטוחי החיים, כאשר ממלאים טפסים לגבי מצב הבריאות של הלווה יש למלא הטופס ביסודיות ולענות על השאלות המהוות תנאי בסיסי בכריתת חוזה ביטוח. במיוחד כאשר מדובר בביטוח ארוך טווח - יש לוודא שלא הסתרנו מחברת הביטוח כל נתון עליו נשאלנו, אחרת בבוא היום עלולה להיווצר בעיה בעת קבלת סכומי הביטוח במקרה של תביעה. סכום הביטוח הנדרש הוא בגובה ההלוואה.
ביטוח מבנה, בניגוד לביטוח חיים, הוא לא ביטוח הקשור לגובה ההלוואה, אלא ביטוח המותאם לסכומי עלות הבנייה עצמה. כאן נהוג להכפיל בסכום קבוע לכל מטר מרובע של הבית. יש לזכור, כי אין מדובר בשווי הקרקע מבחינה ביטוחית - עלות הבניה בחדרה דומה לשכונת רחביה בירושלים, אך ניתן לחשב אחרת את סטנדרט הבניה עצמו כמחיר גבוה או נמוך מהממוצע. הסכום הנהוג הוא כ- 5,000 שקל למטר מרובע.

ביטוח צד ג' - לא בכל ביטוחי המבנה הקיימים היום בשוק יש ביטוח כנגד נזקים שנגרמו לצד ג'. יש לוודא שביטוח המבנה במשכנתא אכן מכסה נזקים מסוג אלה.

יש לזכור, כי הפוליסות מכילות גם החרגות וחשוב לוודא כי אתם עומדים בתנאים הנדרשים. כך למשל, עבור בית אשר נרכש כהשקעה ולכן ניצב ריק מדיירים במשך תקופה - יש לרכוש כיסוי נוסף "לדירה לא תפוסה", אחרת נזק שנגרם בתקופה בה הדירה לא תפוסה, עלול שלא להיות כלול בפוליסה עצמה. בנוסף, כאשר מסתיימת ההלוואה והמשכנתא הוחזרה כולה, יש לזכור שהביטוח מסתיים ולהיערך לעריכת ביטוח עצמאי על המבנה ועל ביטוחי החיים שפגו.
שוק ביטוחי המשכנתא הוא שוק דינמי, לכן מומלץ מידי כמה שנים לבצע בדיקה של התעריפים הקיימים בשוק ולוודא שבידכם פוליסה במחיר הוגן, שכוללת את ההרחבות הנדרשות.

לסיכום: ביטוח מבנה וחיים למשכנתא הינו חובה בעת לקיחת משכנתא, אך על כל אחד ואחת לוודא כי יש בידיו את הפוליסה הנכונה במחיר הנכון עבורו/ה, ולא לראות זאת כברירת מחדל של הבנק. אל תיקחו כל הצעה שאתם מקבלים כמובנת מאליה, בחנו כל הצעה ופוליסה - כי זו המשמעות של לקיחת אחריות.

 פורסם גם ב"הארץ" - מוסף "הגורם היעיל" - מאי 2015

צור קשר