מאמרים

מגוון מאמרים בנושאי ביטוח שונים – פרי נסיון מקצועי רב שנים

מאמרים נוספים

מאמר

עצמאים- הטבות מס זה לא עניין שמשאירים לרגע האחרון של השנה!

רגע לפני שנפרט את האחוזים, התקרות והמשמעויות, חשוב להבין את חשיבות תכנית הגמל. מטרתה לא רק לבנות עבור העצמאי את עתיד הפנסיה שלו לפרישה, שהרי אין לו מעסיק ולא מדינה שתורמת לחיסכון ארוך הטווח עבורו, אלא במקביל גם להגן עליו ועל משפחתו בדרך לפרישה. מה יקרה אם יחלה ויאבד את כושר עבודתו? מה אם חלילה ילך לעולמו? עצמאות מחייבת אחריות ואסור לטאטא אותה מתחת למעטה "לי זה לא יקרה!"

לקראת סוף השנה האזרחית ריכזנו את הטבות המס לגמל והשתלמות בהתאם לתקרות לשנת 2014:

החוק מעניק הטבות מס שונות לעמית מוטב ולעמית שאיננו עמית מוטב.

עמית מוטב הינו עמית שהפקידו עבורו לקופת גמל לקצבה סכום השווה ל 16% מהשכר הממוצע במשק. בשנת 2014 מדובר בהפקדה כוללת בסך 17,450 שח.

תקרות עבור עמית מוטב –

עצמאי בלבד:

 • סעיף 45 א (ה)- 5% מההכנסה מוגבלת ב 17,400 שח לחודש.
 • סעיף 47 (ב1)- 11% מההכנסה מוגבלת ב 17,400 שח לחודש

עצמאי+ שכיר:

 • סעיף 45 א(ה)- 7% מהכנסתו כשכיר ועד תקרת שכר 8700 שח.
 • סעיף 45 א(ה)- 5% מההכנסה הלא מבוטחת מוגבל בהנסה ברוטו של 17,400 שח בניכוי הנמוך מבין המשכורת או 8700 שח לחודש.
 • סעיף 47 (ב1)- 11% מההכנסה הלא מבוטחת ועד תקרה 8700 שח לחודש, בניכוי המשכרות המבוטחת בצירוף (בנוסף ל)  11% מההכנסה הלא מבוטחת בגובה ההפרש שבין ההכנסה ל 34,800 שח לחודש לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת או 8700 שח לחודש, אך לא יותר מ 8700 של לחודש.
 • ככל שהמשכורת המבוטחת עולה על 34,800 שח לא יותר הניכוי.

תקרות עבור עמית שאינו עמית מוטב –

 • 5%  מ 8700 שח לסעיף 45 (ולא 17,400 שח)
 • 7% מ 8700 שח לסעיף 47 (במקום 11% ל  17,400 שח)

ומה לגבי קרן השתלמות?

יש לזכור שקרנות השתלמות פטורות ממס רווח הון ונזילות אחת לשש שנים!

הניכוי ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/משלח-יד בלבד.

ניכוי בגובה הסכום שהופקד, לאחר הפחתה של 2.5% מהכנסה קובעת.

הכנסה קובעת הינה הכנסה מעסק/משלח-יד עד ₪ 259,000 לשנת 2014.

תקרת הניכוי 4.5% מהכנסה קובעת.

תקרת הפקדה מוטבת לרווחים פטורים ממס לשנת 2014 עומדת על 18,480 ש"ח  ללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של היחיד מעסק/משלח-יד.

 

שימו לב!

 • למשלמים בהוראת קבע שוטפת לקופות גמל וקרנות השתלמות, אנו ממליצים לבצע בדיקת תקינות התשלומים בבנק, למניעת תקלה בגביה, היכולה לנבוע ממיזוג קופות גמל וקרנות השתלמות שבוצעו במהלך שנת 2014.
 • ניתן לקבל הטבה נוספת מביטוח לאומי בגין כל ההפקדות כנ"ל. יש להגיש בקשה באמצעות רו"ח ולקבל החזר בגובה דמי ביטוח לאומי.
 • הפקדה לקופת גמל לעצמאי תוכר להטבות מס רק ע"ש העצמאי, בן/בת זוג וילדים בוגרים מעל גיל 18.
 • עצמאי מעל גיל 50 בעל הכנסה נמוכה, רשאי להפקיד עד 150% מהכנסתו, אך לא יותר מהתקרה כנ"ל וליהנות מהטבה מוגדלת.