מאמרים

מגוון מאמרים בנושאי ביטוח שונים – פרי נסיון מקצועי רב שנים

מאמרים נוספים

מאמר

פיצוי מנזקי הסערה

מי שביטח את מבנה הדירה ותכולתה, ואת רכבו, יש בפוליסות שלו כיסוי כנגד נזקי טבע (בבתי עסק נדרש לרכוש כיסוי שכזה בנפרד), והוא יוכל להגיש תביעה בגין הצפה ממקור המים החיצוני. הפוליסה מכסה את הוצאות יבוש וניקוז המים, וכמובן את הרכוש עצמו, הנזק שנגרם למבנה, לתכולת הבית או המשרד, או הרכב.

הפיצוי שהמבוטח אמור לקבל הוא כמובן בהתאם לתנאי הפוליסה אשר נרכשה על ידי המבוטח. הביטוח יכסה את תיקון הנזק, אם המצב הוא בר תיקון וניתן להחזירו לקדמותו; אם מדובר בהוצאה מכלל שימוש, תפצה הפוליסה רכישה חדשה.

חשוב להוכיח שהמבוטח עשה הכול על מנת למזער את הנזק הצפוי. במקרה של הצפות – גריפת מים, הוצאת ריהוט, שטיחים וכדומה אל מחוץ לאזור הרטוב הן פעולות ראשוניות שיש לבצע. מי שרכש ביטוח ושילם פרמיה, אמנם העביר את הסיכון אל חברת הביטוח, אך עדין נותרה בידיו האחריות לשמור על רכושו, ולהקטין את הנזק ככל שניתן. חברות הביטוח נוטות שלא לשלם על נזק שניתן היה למנוע או לצמצם באמצעים סבירים כמו הרמת חפצים מהרצפה המוצפת.

במקביל למאמצים להקטנת הנזקים, יש להודיע בהקדם האפשרי לסוכן הביטוח או לחברת הביטוח, על-מנת להתחיל ולנהל את התביעה בהקדם האפשרי. עד הגעת השמאי, ניתן לצלם את הנזקים על מנת להקל על עבודת השמאי ולצבור "הוכחות" במקרה שתווצר מחלוקת עם חברת הביטוח. אין לזרוק חפצים או עצמים שניזוקו (רעפים שנפלו, תריסים שנשברו וכד') – רק אחרי תיעוד ובדיקת השמאי ואישורו לכך ניתן להשליך את החפצים. וניתן להכין רשימה מסודרת של הנזקים שהתגלו. על מנת להבטיח טיפול יעיל ומהיר, יש לשתף פעולה עם הוראות הסוכן.

לאחר השמאי יבואו בעלי המקצוע לשטח – שיפוצניקים, או מוסכניקים יעבירו הצעות לתיקון הנזקים, שהשמאי יאשר ויסגור מולם את התיקונים. השלב האחרון הוא העברת כל החומר בצורה מסודרת אל השמאי, לשם עריכת דוח סופי והגשתו לחברת הביטוח. אם חוות דעת השמאי מטעם חברת הביטוח אינה משקפת לדעתם את הנזק שנגרם, ניתן להמציא חוות דעת שמאי נגדית (תלוי בתנאי הפוליסה).

מה אם חברת הביטוח אינה מוכנה לקבל את הקשר בין הנזקים לסופה? אפשר לשקול תביעה בבית משפט. קחו בחשבון שמדובר בתהליך ארוך ומייגע, וככל שהפיצוי שתדרשו גבוה יותר, גם ההליך ארוך יותר. עם זאת, יש מקרים שחברת הביטוח תסכים לפשרה כדי להימנע מדיון ארוך בבתי משפט, ואז יש לכם סיכוי לזכות בפיצוי כלשהו.

מה עם מי שאינו מבוטח ? אם תימצא רשלנות ברורה של הרשות המקומית בה נפגע הרכב, הבית וכו', למשל – באי ביצוע נהלים שהביא לסתימת מערכת הניקוז, ניתן לתבוע בתביעת נזיקין אך תביעות כאלה קשה מאד להגיש, כיוון שתמיד יטענו כי הנזק הוא בחזקת כח עליון, ולא עקב רשלנות הרשות.

פורסם ב-mako ב-01/11/2015