מאמרים

מגוון מאמרים בנושאי ביטוח שונים – פרי נסיון מקצועי רב שנים

מאמרים נוספים

מאמר

ביטוח משכנתא לדירה

ישראל כמדינה מערבית, מתווה את מדיניותה האזרחית בין התקציב העומד לרשותה והשירותים שהיא מעניקה לבין החובות המושתתים על האזרחים בנושאים רבים.

בעולם הביטוח, חובת הביטוחים האישים חלה על האזרחים ואין חובה על קיום ביטוח. כל אזרח ואזרח נדרש לקחת אחריות על חייו ולדאוג לביטוח כראות עיניו.

הדבר נכון למעט שני מקרים הכתובים בחוק. האחד זהו חוק ביטוח חובה לרכב מנועי, אשר דורש מכל נהג ברכב מנועי לוודא כי יש ברשותו תעודת חובה המכסה נזקי גוף לרכב, והשני הוא חוק פנסיה ממלכתי, המשתית על כל מעסיק לשלם לקופת פנסיה עבור כל עובד.

אך במחשבה נוספת, קיים עוד ביטוח שאנו מחוייבים לעשות שחל על ציבור לוקחי המשכנתאות. אמנם לא מדובר בחוק ממשלתי, אך אף בנק המלווה כספים לא ילווה סכומי כסף מבלי לוודא שהמבנה וחיי האדם הלווה מבוטחים. כיוון שמבנה למגורים משמש את המבוטחים, לא ירצה הבנק חלילה בעת קרות מוות של אחד הלווים להימצא במצב משפטי בו הוא נאלץ לבוא ולדרוש מאלמן או אלמנה לפנות את הדירה, כי עקב מות בן המשפחה מצבם הכלכלי השתנה ואינם עומדים במסגרת החזר התשלומים. כמו כן, לא היה רוצה הבנק להימצא במצב שעקב שרפה או נזק טבע, ייגרם נזק גדול למבנה המבוטח והלווים לא יוכלו לעמוד בתשלומי המשכנתא, כיוון שנוצר להם חור כלכלי בתיקון מחדש של הנזק. לכן הבנקים המעניקים משכנתאות דורשים מכל לווה לבטח עצמו כנגד נזקי מוות, וכנגד נזקי המבנה המבוטח.

פוליסות המשכנתא הן במבנה ייחודי ומתומחרות בשונה מפוליסות חיים ומבנה רגילות. חברות הביטוח מבטחות את סכום ההלוואה בעת מקרה המוות כסכום ההולך ויורד עם השנים, בכך מוצר ביטוח המשכנתא הוא סכום קבוע המשולם בכל חודש אך סכום הביטוח הולך ופוחת עד לתום תקופת החזר ההלוואה. מצד שני ביטוח המבנה דומה לביטוחי מבנה קיימים ללא הלוואת משכנתא ומבטח את עלות הבניה של הדירה עצמה מבלי ההתחשבנות של שווי הקרקע.

מה חשוב לדעת בעת עריכת הביטוח:

מבחינת ביטוחי החיים: כאשר ממלאים טפסים לגבי מצב הבריאות של הלווה הנושא חשוב לחברת הביטוח ועל כן יש לזכור למלא הטופס ביסודיות, לענות על השאלות המהוות תנאי בסיסי בכריתת חוזה הביטוח. במיוחד כאשר מדובר בביטוח ארוך טווח יש לוודא שלא הסתרנו מחברת הביטוח כל נתון אשר בגינו נשאלנו, אחרת בבוא היום עלולה להיווצר בעיה בעת קבלת סכומי הביטוח בעת תביעה. סכום הביטוח הנדרש הוא בגובה ההלוואה וכפי שכבר ציינו סכום זה נקבע על ידי הבנק עצמו והלווה.

מבחינת המבנה: בפרק זה, בניגוד לפרק ביטוח החיים, לא מדובר בביטוח הקשור לגובה ההלוואה, אלא ביטוח המותאם לסכומי עלות הבניה עצמה. נהוג להכפיל בסכום קבוע לכל מטר מרובע של הבית. יש לזכור כי אין מדובר בשווי הקרקע מבחינה ביטוחית – עלות הבניה דומה בחדרה כמו בשכונת רחביה בירושלים, אך ניתן לחשב אחרת את סטנדרט הבניה עצמו כמחיר גבוה או נמוך מהממוצע. הסכום הנהוג הוא כ- 5,000 ₪ למטר מרובע.
ביטוח צד ג: לא בכל ביטוחי המבנה הקיימים היום בשוק יש ביטוח כנגד נזקים שנגרמו לצד ג' ויש לוודא שביטוח המבנה במשכנתא אכן מכסה נזקים מסוג אלה.
נושאים נוספים: יש לזכור כי יש החרגות בפוליסה עצמה וצריך לוודא כי עומדים בתנאים הנדרשים, כמו לדוגמא עבור בית אשר נרכש כהשקעה ובמשך תקופה לא מתגוררים בו, יש לרכוש כיסוי נוסף "לדירה לא תפוסה" אחרת נזק עלול שלא להיות כלול בפוליסה עצמה.

כאשר מסתיימת ההלוואה והמשכנתא הוחזרה כולה, יש לזכור שהביטוח מסתיים ולהיערך לעריכת ביטוח עצמאי על המבנה ועל ביטוחי החיים שפגו.

וכמובן כדבר האחרון: שוק ביטוחי המשכנתא הוא שוק דינמי. במידה ולא חל שינוי במצב הבריאות, אנו ממליצים כל כמה שנים לבצע בדיקה של התעריפים הקיימים בשוק, ולוודא שבידכם הפוליסה במחיר הוגן עם ההרחבות הנדרשות בהתאם. רשמנו "במידה ולא חל שינוי במצב הבריאות", כי אחרת בכל ביטול ומעבר לחברה אחרת זכויותיכם העתידיות

עלולות להיפגע, וכאן המחיר הוא רק משתנה אחד מיני רבים בעת חתימה על חוזה אורך טווח.

לסיכום: ביטוח מבנה וחיים למשכנתא הינו חובה בעת לקיחת משכנתא, אך על כל אחד ואחד לוודא כי יש בידיו את הפוליסה הנכונה במחיר הנכון עבורו, ולא לראות זאת כברירת מחדל של הבנק. מומלץ לבחון את הביטוח הקיים כי זו המשמעות של לקיחת אחריות.

הכותב הינו סמנכ"ל סוכנות הביטוח אל-עד