ניגודיות בהירהניגודיות בהירה

ניגודיות כההניגודיות כהה

הגדלת גופןהגדלת גופן

הקטנת גופןהקטנת גופן

עצירת אנימציהעצירת אנימציה

הצהרת נגישותהצהרת נגישות

ורדה ברנע

ביטוח פנסיוני לעובדים זרים

23/09/2014

צו הרחבה לפנסיית חובה מינואר 2008, מחייב את המעסיקים להפריש עבור עובדיהם הפרשות לפנסיית חובה.

צו ההרחבה לפנסיית חובה חל בין היתר על עובדים המועסקים בענף הסיעוד ובכלל זה העובדים הזרים. אין בשלב זה החרגה של עובדים אלה מכלל העובדים שהצו חל ביחס להם ולפיכך  כל מעסיק בישראל  צריך להפריש עבור העובד הזר, כפי שמתבצעת הפקדה לכל עובד, וזאת ללא קשר לבחינת אשרת העסקתו בארץ- אם היא כדין או שאיננה כדין (שתיבחן בהיבט הפלילי במקביל).

בעת פרסום צו ההרחבה לפנסיית חובה הייתה כוונת ממשלה לאפשר פתיחת תכנית חיסכון ייעודית למטרה זו ואף הומלץ למעסיקים להמתין עד לפתיחתו ואולם מאחר ותהליך זה לא קרה הרי שהמלצה זו השתנתה ונכון להיום אנו ממליצים לכל מעסיק לפתוח חשבון ייעודי למטרה זו.

בקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, על העובד לעבור הליך חיתום בו נבחן מצב בריאותו, אך מאחר שחברות הביטוח וקרנות הפנסיה, מתקשות בבדיקת התיק הרפואי של עובד הזר, לא יהיה לעובד הזר כיסוי למקרה פטירה (פנסיית שאירים) או אי כושר עבודה (פנסיית נכות) כמקובל בקרנות פנסיה.

מאחר שקרן פנסיה לא יכולה לפתוח חשבון עבור עובד ללא תעודת זהות לא נותרת עבור עובד זה אפשרות רכישה של כיסוי ביטוח לנכות ופטירה והתכנית האפשרית למטרת עמידה בחוק הינה אחת מהשתיים:

 1. פוליסת חיסכון פרטית: קופה זו תנוהל על שם העובד כשהתשלום מועבר על ידי המעסיק (המעסיק מצדו יפריש לעובד ככל יתר העובדים עם גביית חלק העובד במקביל). מומלץ להפריד את התכנית לשתי יחידות- האחת לחשבון הפיצויים והשנייה לחשבון התגמולים וזאת על מנת שבעת סיום העבודה, יבוצע חישוב השלמת  פיצויים בהתחשב בצבירה על חשבון הפקדות שוטפות לרכיב זה.
  • לא יוגש טופס 161 על צבירת הפיצויים, שכן התכנית אינה מוכרת כקופת גמל
  • הפקדות המעסיק נחשבות כהכנסה בידי העובד בשלב ההפקדה.
  • התוכנית נזילה בכל עת עם מס 15%.
 1. קופת גמל- קופה זו תנוהל ככל קופת גמל לשכיר והיא ניתנת לפתיחה על בסיס מספר דרכון.
  • הקופה מוכרת וכפופה לתקנות קופות גמל ובקופה הפרדה בין רכיבי תקציב תוך שמירה על ערך פדיון הפיצויים.
  • התכנית נזילה על פי כללי קופות הגמל. הוצאת הפיצויים מוכרת לחברה והחברה תדווח עליהם בטופס 161 בסיום עבודה.
  • פטור ממס רווח הון על הצבירות.
  • מיסוי בהתאם לתקנות גמל (משיכה שלא כדין- 35% מס) ולמיסוי פיצויים (תקרת פטור לכל שנת עבודה ומקלטי מס על החלק החייב).

אנו חוזרים ומדגישים כי חבות הפרשה עובד זר זהה על פי חוק לחבות הפרשה לאזרח ישראלי.

צור קשר