ביטוח בשפה פשוטה - מדע האי ודאות

12/09/2011
בדיחה נפוצה בקרב סוכני ביטוח היא שרו"ח של המשפחה מגיע לנחם את האלמנה ומשתתף בצערה, עו"ד אף מגדיל לעשות ומביא לשבעה גם את אשתו. אבל רק סוכן ביטוח מגיע ובידו המחאה.
ערכו הכלכלי של האדם הוא נושא מורכב ורגיש, אך ברור הוא כי לאחר המוות נוצר, מלבד חלל רגשי, גם חלל כלכלי, ועל המשפחה להיערך "ליום פקודה" ולבטח את עצמה לביטוח מוות מאחד מבני הזוג, או בשמו המקצועי ביטוח 'ריסק'.
 
יחד עם זאת, סטטיסטית רוב האנשים כן מגיעים לגיל הפנסיה וחוגגים עם הקולגות במסיבת פרידה מהעבודה. יום הפרישה, במידה והמשפחה לא התכוננה אליו כראוי, גם כן יכול ליצור 'חלל' כלכלי דומה לחלל הנוצר בשל מוות.
 
אם הפנסיונר לא השכיל במרוצת השנים להפריש באופן מושכל לחיסכון הפנסיוני שלו הוא יישאר
עם סכום כסף אשר לא יאפשר לו להמשיך לחיות באותה רמת חיים לה הוא התרגל לה עד הפרישה.
 
המסקנה היא שיש להתכונן היטב ברובד הכלכלי, ומגיל יחסית צעיר, לשני מקרים שיקרו בוודאות כמעט מלאה: מוות או יציאה לפנסיה.
 
האם קיים מצב שלישי? מצב שבו לא מגיעים לגיל פרישה ומנגד גם לא מתים? אם חושבים על זה לעומק אזי התשובה חיובית. לצערנו ישנם אנשים הנקלעים למצב של נכות או אף למצב סיעודי. המונח המקצועי הוא 'אובדן כושר עבודה'. במקרים אלה, מדובר באנשים חיים שאינם מסוגלים יותר לעבוד. זהו המקרה ה'אמצעי' [לא פנסיה ולא מוות] וגם לו בוודאי שיש להתכונן מבחינה ביטוחית.
לסיכום: בפני אדם, כל אדם, יש שלושה סיכונים מרכזיים שמפניהם עליו להתכונן: מוות בטרם הפרישה לגמלאות, פרישה לגמלאות, ומצב של איבוד כושר העבודה. לכל סיכון יש שיקולים כלכליים ופסיכולוגים, ונשאלת השאלה האם לבטח ובכמה?
על נושא המוות נרחיב בצורה פשוטה בפרק הבא.
צור קשר