ביטוח בשפה פשוטה - ביטוח ריסק

19/09/2011
בפרק האחרון בדקנו את הסיכונים שעומדים בפני אדם ומצאנו שלוש אפשרויות: מוות, פנסיה, או אובדן כושר עבודה. כל אחד מהמקרים האלה הוא פרק שיש לדון בו, והפעם נדון במקרה המוות. בראשית הכתבה נדפוק על שולחן עץ שלוש פעמים ונגיד חס חלילה נגד עין הרע.
 
מיום היוולדנו אנו יודעים שיבוא היום בו ניפרד מהעולם הזה ואנו מקווים שנגיע לגיל גבורות ולא נמות צעירים. לרוב אנו מאחלים "ניפגש רק בשמחות!", אך נכון יותר לומר שיש לקיים הרבה שמחות, כי במקומות עצובים ניפגש במילא עם המשפחה והחברים הקרובים. חשוב להבין שהמוות ובעיקר המוות המוקדם הוא הסכנה לקראתה צריך להיערך מבחינה כלכלית.
 
ניקח לדוגמא רווק בן 24 שהחל את חייו העצמאיים, עובד בעבודה ראשונה, משכורתו נמוכה והוריו או אחיו אינם סמוכים על שולחנו, כלומר איש מהקרובים אליו אינו נזקק לכספו. אם חס וחלילה ימות - כולם יצטערו, אך לא יינזקו. לכן אפשר לומר שמלבד הוצאות קטנות יחסית, האיש אינו זקוק לביטוח חיים.
 
כדוגמא נוספת ניקח אדם נשוי בן 50 אך בעל נכסים רבים, המקבל כל חודש דמי שכירות גבוהים מנכסים אלה. אם חלילה יפגוש את המוות, המשפחה תמשיך לקבל את דמי השכירות ובעצם גם הוא אינו נדרש לביטוח ריסק. אחרי מותו כולם יצטערו וינחמו את אלמנה והיתומים, אך משפחתו תוכל להמשיך ברמת החיים שלה כפי שהייתה לפני מותו, ללא צורך בעזרה כלשהי.
 
מכאן אנו למדים שעריכת ביטוח מפני סיכוני המוות תלויה מהותית במה שיקרה מבחינה כלכלית ביום שאחרי. כאשר סוכני ביטוח יושבים אצל המבוטחים ומנתחים את ערכו הכלכלי של האדם, הם לוקחים בחשבון את הכנסותיהם של שני בני הזוג ואת התחייבויות המשפחה לצד הנכסים הקיימים. כמו כן הם בודקים את רמת החיים הנובעת מהצריכה ומחשבים איזה חלל כלכלי ייפער בעת קרות מוות לאחד מהם. על פי כל הנתונים האלה מחשבים את העלות לרכישת ביטוח כנגד סיכון המוות.
 
בבדיקת הממוצע הארצי בכיסוי ביטוח ריסק מצאנו שהוא עומד על כ 270,000 ש"ח, סכום המספיק להכנסה של כ 5000 ש"ח בחודש במשך 5 שנים בלבד לכיסוי צרכי המשפחה.
כל אחד מאיתנו, צריך לשבת עם סוכן הביטוח שלו ולערוך בדיקה של הסכום לו תזדקק משפחתו. עלות ביטוח כזו יכולה לנוע מכמה עשרות שקלים ועד מאות שקלים בחודש בהתאם לצורך המשפחתי.
 
לסיכום, חשוב להבין שכחלק מהתכנון הכלכלי של אדם, עליו לדאוג גם ליום בו ייפרד מהעולם הזה ולא לנקוט בגישה של "אחרי המבול".

 

צור קשר