מאמרים

מגוון מאמרים בנושאי ביטוח שונים – פרי נסיון מקצועי רב שנים

מאמרים נוספים

מאמר

השפעת הרגולטור על מארג היחסים שבין הסוכן ליצרן

רב-שיח בהנחיית חגי שפירא, יועץ ומנהל פרויקטים מיוחדים בביטוח, ובהשתתפות:
אסף מיכאלי, מנהל מחלקת ביטוח כללי באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר
עלית כספי, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף ביטוח אלמנטר, כלל ביטוח
אריאל מונין, יו"ר הועדה לביטוח כללי, לשכת סוכני ביטוח