מה כולל הכיסוי?

עסק, קטן כגדול, עצמאי או חברה בע"מ חשוף בפעילותו להרבה סיכונים: צריך לבטח את הסחורה והמלאי, את המבנה עצמו, ואחריות מול העובדים, צד שלישי והלקוחות. העולם העסקי הוא קר ואכזר וכשקורה נזק, עורכי הדין נוהגים להעלות את הדרישות כיוון שמדובר בעסק שאמור לשלם ולפצות. לכן יש להערך עם חבילת ביטוחים שמתאימה לכל עסק. כאן אי אפשר לרכוש מוצר מדף, אלא צריך לשבת עם סוכן ביטוח, לערוך ניתוח צרכים אמיתיים ולבדוק את שלל הסיכונים. בשביל זה אנו קיימים.

צור קשר