קולקטיבים 
לקוחותינו שרכבם מבוטח דרך קולקטיב בחברת הראל מתבקשים לפנות ישירות למוקד VIP של חברת הראל בטלפון 03-9294000 החל מ 7:30 בבוקר ועד 19:00 בערב.
 
רכב: שירותי גרירה וחילוץ
שגריר – 8888*
דרכים – 2008*
פמי פרימיום - 03-5688514 או  6560*
 
רכב: שירות לשמשות
א.א. גלס 02-6409999
אוטו גלס 03-6507777
אילן זגגות 6620*  03-6534444
 
דירה: נזקי מים 
שחר - 5420* או 1-700-700-420
פריים סרויס - 5420*  או  1700-700-420
פמי פרימיום - 6560* 
ש.כ.ל – 8888*
מילגם -  03-7295300

* יש לפנות למוקד השירות המתאים עפ"י הנקוב בפוליסת הביטוח.
 
 
רשימת מוסכי הסדר:
 
 
צור קשר