טלפונים לשעת חירום

קולקטיבים 

לקוחותינו שרכבם מבוטח דרך קולקטיב בחברת הראל מתבקשים לפנות ישירות למוקד VIP של חברת הראל
בטלפון 03-9294000 החל מ 7:30 בבוקר ועד 17:00 בערב.

מבוטחי רכב בחברת הראל – ניתן לברר במוקד הראל בטלפון 03-9294000 מי ספק שירותי גרירה וחילוץ וכן ספק שירות לשמשות.

רכב: שירותי גרירה וחילוץ 
(יש לפנות למוקד השירות המתאים עפ"י הנקוב בפוליסת הביטוח)

שגריר – 8888*
דרכים – 2008*
בלו (פמי פרימיום) – 03-5688514 או  6560*

רכב: שירות לשמשות
(יש לפנות למוקד השירות המתאים עפ"י הנקוב בפוליסת הביטוח)

א.א. גלס 02-6409999
אוטו גלס 03-6507777
אילן זגגות 6620*  03-6534444

דירה: נזקי מים
(יש לפנות למוקד השירות המתאים עפ"י הנקוב בפוליסת הביטוח)

מבוטחי הראל 
מילגם 5041*
נץ 9746*

מבוטחי מנורה
מוקד מנורה נזקי מים – 5704* (073-2088203)
מילגם 9042* (072-27077799)
נת"ב 073-3799332
בלו 6337* (03-5688540)

מבוטחי הפניקס
מוקד התביעות של הפניקס 5070*

מבוטחי מגדל
מוקד נזקי מים 076-8865055

מבוטחי כלל
מוקד תביעות 6564*

רשימת מוסכי הסדר:

לרשימת מוסכי ההסדר המלאה באתר הראל
לרשימת מוסכי ההסדר המלאה באתר כלל
לרשימת מוסכי ההסדר המלאה באתר מנורה
לרשימת מוסכי ההסדר המלאה באתר מגדל
לרשימת מוסכי ההסדר המלאה באתר הפניקס