וואלה news - ראיון עם אריאל מונין - נזקי הגשם

04/11/2015

וואלה ! news - ראיון עם אריאל מונין יו"ר הועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח וסמנכ"ל אל-עד סוכנות לביטוח - נזקי הגשם.

Media

צור קשר